Sandra HansonAdvokat, Advokatfirman MarLaw

Sandra Hanson är advokat och verksam vid Advokatfirman MarLaw AB. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör marknads- och immaterialrätt samt tvistlösning. Sandra är särskilt inriktad på internetjuridik, avtalsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt samt integritetskyddsjuridik (Dataskyddsförordningen/GDPR). Hon arbetar även med frågor som rör marknadsföring av specialreglerade produkter såsom spel, livsmedel och läkemedel. Hon anlitas ofta som processombud i domstol samt företräder företag inför Reklamombudsmannen/RO och Konsumentverket/KO. Sandra föreläser ofta vid högskolor och utbildningsinstitut samt internutbildar organisationer och företag.

William Svensson MeyerAnna Collin