Robin von EulerSenior Consultant, Murphy Solution

Robin von Euler är seniorkonsult hos Murphy Solution och har över tio års erfarenhet av projektledning inom krishantering och kriskommunikation med särskilt fokus på samverkan och ledning. Robin har många års erfarenhet av att arbeta med utbildning och föreläser ofta inom områden som stabsarbete, krisledning, samverkan, ledarskap och kommunikation mot såväl privata företag som offentliga verksamheter. Under Coronapandemin har han arbetat med samordningsfrågor på nationell nivå och deltagit i ett stort antal uppdrag med anknytning till pandemin. Efter Pandemin utsågs Robin till projektledare för en större utredning för MSB för att konkret utveckla den nationella kommunikationssamordningen vid kriser. Inom sina övriga uppdrag mot MSB har Robin har även deltagit som projektdeltagare, kvalitetssäkrare och medförfattare till flera MSB-publikationer. Robin har ett tydligt fokus på individens roll i kommunikationen. Inte minst när det kommer till kriskommunikation då våra individuella förutsättningar påverkar både hur vi kommunicerar och agerar men framförallt hur vi tar emot information.