Robin SjögrenSpecialist IT-säkerhet, Simovits Consulting

    Robin är specialistkonsult inom IT-säkerhet hos Simovits Consulting. Han har en bakgrund som polis där han bland annat har har arbetat inom IT-forensik. Robin är också en uppskattad lärare och föreläsare inom IT- och cybersäkerhet.

    Anna EidvallLukas Grimfors