Robert HedblomBackup, Restore & Disaster Recovery Specialist, MVP Cloud and Datacenter Management, Business Continuity Professinal, sumNERV

    ”Robert Hedblom har under sina 20 yrkesverksamma år alltid fokuserat på Backup & Restore, Disaster Recovery, Business Continuity samt säkerhet.

    Hans kunskap har nyttjats av företag och organisationer av alla storlekar globalt och under de senaste nio åren även varit invald medlem i Microsofts MVP program.

    Robert har skrivit ett antal böcker inom sitt fokusområde samt är en vald föreläsare av många på grund av hans kompetens. ”