Peter BirgerssonPartner på Deloitte inom Cyber & IT

    Peter Birgersson
    Partner på Deloitte inom Cyber & IT

    Peter är Partner på konsultbolaget Deloitte som är ett av världens ledande företag inom cybersäkerhet. Han är IT-revision och informationssäkerhetsexpert med över 14 års arbetserfarenhet. Peter har erfarenhet inom IT-styrning, riskrådgivningstjänster, granskningar av regelefterlevnad samt projektledning. Hans huvudsakliga tekniska expertis är implementationer och gap-analyser av ledningssystem enligt ISO27001, GDPR, Generella IT-kontroller (GITC) och informationssäkerhet. Peter har en masterexamen inom Systemteknik (informationssystem) och en kandidatexamen i företagsekonomi.

    Svitlana Jelisic