Per FjellmanSäkerhetsskyddsexpert, Phenox Group

    Per har lång erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete med fokus på säkerhetsskydd och informationssäkerhet inom en mängd myndigheter och företag med högt ställda krav. Per arbetar huvudsakligen med att hjälpa organisationer att utveckla metoder som skapar förutsättningar för att bedriva ett systematiskt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt säkerhetsarbete utifrån föreliggande krav samt verksamhetens behov och förutsättningar. Han leder även arbete med genomförande av säkerhetsskyddsanalyser och planering för olika verksamheter. Per är en flitigt anlitad föreläsare inom bland annat säkerhetsskydd, informationssäkerhet och säkerhetsjuridik.