Ove BristrandSenior Cloud Advisor

Ove Bristrand har arbetat 30+ år i med ICT, två av fokusområdena är utbildning samt säker informationshantering. Ove är ansvarig för implementation av intranät baserade på Microsoft SharePoint samt Miccrosofts molntjänster. Ove utbildar på yrkeshögskola i SharePoint samt för blivande Cloud Advisor. Ove arbetar även med GDPR ur ett praktiskt perspektiv och är en av 2 workshopledare i en serie om GDPR för Microsoft partner. Ove har föreläst om GDPR för Cloud Security Alliance.

Conny LarssonAnders Perméus