Olof ÖstmanJurist, Snellman

    Olof Östman är jurist och verksam i Snellmans IP&Tech-grupp. Han arbetar brett och har bland annat flera års erfarenhet av legala frågor avseende integritet och dataskydd (GDPR och tillhörande lagstiftning).