Nina BuchausRetorikkonsult och föreläsare

    Nina Buchaus har en fil.kand. i retorik och är certifierad i NLP Master Practitioner, Effective Charismatic Leadership och Group Dynamics, m.m. Hon anlitas av media för att ge råd och rön om retorik och är författare till boken ”Konsten att bli karismatisk – Med retorik”. Med andra ord vet hon hur vi människor ska uttrycka oss för att det ska gå hem hos andra.
    Allt från hur du står, går och rör dig till hur du låter har en stor inverkan på hur du uppfattas av andra. Dålig hållning dödar pondus och trovärdigheten försvinner med en flackande blick, ogenomtänkt fakta och ett irriterande pennklickande när poängen dras. Nina Buchaus hjälper dig få syn på de vanligaste fallgroparna och framgångsfaktorerna när det kommer till prat på mötet och hållbara presentationer som ger intryck.