My Bergdahlnäringspolitisk expert, Teknikföretagen

    My Bergdahl är näringspolitisk expert som ansvarar för standardisering och digital handel på Teknikföretagen. My har mångårig erfarenhet av arbete med digitaliseringsfrågor såväl i Sverige som i Bryssel. Hon har bland annat arbetat på den svenska representationen i Bryssel, i Regeringskansliet och på myndigheterna PTS och Digg. Hon har också en lång erfarenhet av arbete i andra internationella organisationer som ITU, CEPT och kommittéer och expertgrupper inom EU. My har en jur. kand. från Stockholms Universitet.