Mikael Satama GranbergAdvokat & partner, MAQS Advokatbyrå

    Mikael Satama Granberg är advokat och partner på MAQS Advokatbyrå. Mikael ansvarar för MAQS bransch- och specialistområde Digital Business och bistår regelbundet företag i frågor rörande teknik och digitalisering med fokus på IT- och teknikrelaterade projekt, outsourcing och användning av AI. Mikael håller regelbundet föredrag och utbildningar inom AI och digitalisering.

    Mikael har stor erfarenhet av juridisk rådgivning kopplat till molntjänster, licensiering och integritets- och informationssäkerhetsfrågor och styrande regelverk. Mikael har medverkat vid många teknikdrivna förvärv och transaktioner och arbetade under flera år som bolagsjurist inom IT-sektorn, och har god förståelse för de strategiska och affärsmässiga överväganden som krävs i samband med digitalisering i verksamheter.