Mikael Nelson Partner, Time Advokatbyrå

    Mikael arbetar med outsourcing och IT-avtal i bred bemärkelse och har mångårig erfarenhet av att upprätta och förhandla IT-avtal inom såväl privat som offentlig sektor. Mikael har ett särskilt intresse för och erfarenhet av arbetsrättsliga frågor i samband med outsourcing och har genomfört ett stort antal arbetsrättsliga transaktioner inom IT och andra verksamhetsområden. Mikael har även stor internationell erfarenhet.