Mats KempeKonsult, Olingo

Mats är konsult och utbildare på Olingo. Han är expert på förändringsledning och DevOps. Han har genom åren bidragit till att många kunder har anammat nya arbetssätt och metoder, inte minst kring visualisering och agil metodik. Han är ackrediterad utbildare inom DevOps.