Mats AleriusVice VD, Forefront Consulting

Mats Alerius är Vice VD på Forefront Consulting och har tidigare varit Head of Management Consulting på Acando och Sverigechef inom PA Consulting Group i Sverige. Han har, under de senaste 25 åren, skaffat sig omfattande erfarenheter genom sina många olika roller och förändringsprogram inom både den privata och offentliga sektorn. Mats huvudfokus har varit att säkerställa effektivt användande av IT i affärsdrivna förändringsprojekt. Med en holistisk grundsyn, har Mats arbetat för att utveckla och införa processer och organisationsförändringar för att företag skall uppnå beständiga affärsfördelar genom strategisk upphandling.

Göran Franke