Martin Berglingsenior informationssäkerhetskonsult och rådgivare, NIXU AB

    Martin Bergling är civilingenjör med bred säkerhetsbakgrund. Martin är idag senior informationssäkerhetskonsult och rådgivare på NIXU AB, och han har tidigare arbetat som biträdande säkerhetschef på Riksbanken och som teknisk chef på FMV/CSEC, Sveriges certifieringsorgan för IT-säkerhet. Han har även arbetat med projektledning, riskanalys, kravställning, ackreditering och säkerhetsgranskning hos IBM, Försvarsmakten och Telia. Martin är aktiv inom SIG Security, Dataföreningen i Sverige och ISACA. Ett speciellt intresse är kvantitativ riskanalys.