Magnus WästfjärdCloud Advisor, Asurgent

    Magnus har under många år i olika ledande befattningar varit med och utvecklat en etablerad leverantör av Outsourcing- och infrastrukturtjänster och ofta även med ansvar för säkerhet- kvalitet och riskfrågor. Magnus arbetar sedan ett antal år tillbaka som Cloud Advisor och hjälper kunder dagligen med att formulera lämpliga strategier och handlingsplaner för att nyttja de publika molnens tjänster på ett bra sätt. Han genomför ofta utbildningar och workshops med verksamhets och IT-ledningar.