Linus Larsénassociate, Delphi

    Linus Larsén är verksam inom Delphis Tech & IP-grupp och jobbar framförallt med GDPR, IT-avtal, immaterialrätt och AI-relaterade frågor. Linus har tillsammans med bland annat Emma hållit många föredrag och seminarier om AI och juridik, skrivit artiklar och är med och ansvarar för Delphis teknikblogg, Delphi Tech Blog, där många AI-juridiska frågor behandlas.