Linnéa Princiskommunjurist, Kungsbacka Kommun

    Linnéa Princis är kommunjurist med inriktning mot digitalisering i Kungsbacka kommun, en av årets superkommuner 2023. Linnéas arbetar brett men har ett särskilt intresse för frågorna i spänningsfältet mellan ny teknik och gammal lagstiftning. Hennes strävan är att möjliggöra användning av ny teknik inom lagens ramar. Hon har uppmärksammats för sitt arbete med regler för användning av AI inom kommunen, och handbok för automatisering av ärendehandläggning och beslut. Linnéa är även involverad i arbetet med en Digital Assistent för offentlig sektor som leds av AI Sweden.

    Linnéa har juristexamen med inriktning mot offentlig rätt från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har utöver det universitetsstudier inom statsvetenskap och nationalekonomi. Hon har notariemeriterats vid förvaltningsrätten i Göteborg, där hon även arbetat som föredragande jurist.