Kent IllemannIT, Information security & IT-security Architect, Assurance & Consulting, Illemann Konsult AB

    Kent Illemann har arbetat brett inom olika delar av IT i cirka 30 år, de senaste 10 åren med huvudfokus på IT & Informationssäkerhet. Idag arbetar Kent som konsult inom säkerhetsområdet och har hjälpt kunder och företag såsom bland andra Trygg Hansa, Ericsson, Com Hem, TietoEvry och Praktikertjänst, men även kommuner, att effektivisera och utveckla sin IT-och informationssäkerhet. Kent är också en uppskattad lärare och föreläsare inom området och sitter i styrelsen för SIG Security.