Karolina RondahlJurist/Sakkunnig policy, LIF - de forskande läkemedelföretagen

    Karolina jobbar som jurist och sakkunnig inom IP och handel på Lif sedan fyra år. Hon har en juristexamen från Göteborgs Universitet och en master i affärsskapande och hanteringen av intellektuellt kapital från Chalmers. Hon jobbar även specifikt åt Fass med allmänna juridiska frågor inklusive cybersäkerhetslagstiftningar samt GDPR.