Karin Schurmannadvokat och partner, MAQS Advokatbyrå

    Karin är ansvarig för MAQS specialistområde Integritet & Dataskydd och är specialiserad inom dataskydd. Hon har omfattande erfarenhet av branschöverskridande strategisk rådgivning på området samt implementering av och rådgivning kring bland annat dataskyddsdokumentation, dataskyddsprogram, konsekvensbedömningar och tredjelandsöverföringar. Karin håller regelbundet föreläsningar och utbildningar samt leder juridiska nätverk inom sina specialistområden.

    Anna Broms