Jonas Uebelchefsarkitekt, Sveriges a-kassor

    Jonas  har varit verksam i olika arkitektroller i en mängd branscher, såsom telekom, biotech, produktion, transport, finans och försäkring privat såväl som offentligt,  sedan slutet av 90-talet. Gemensamt för dem alla är att han sökt sig till den verksamhetsnära IT-verksamheten. Sedan fyra-år tillbaka är han verksam inom Sveriges a-kassor* där han innehar rollen chefsarkitekt och informationssäkerhetsstrateg.  Jonas har under tiden byggt upp en arkitekturgruppering där även CISO ingår.  Flera a-kassegemensamma strategier har tagits fram, nu senast en säkerhetsstrategi där införande av ett systematiskt och strategiskt arbetssätt för informationssäkerhetsarbetet ingår, här är ledningssystem för informationssäkerhet en viktig möjliggörare.

    * Sveriges a-kassor är de 24 a-kassornas samverkansorganisation som bland annat utvecklar systemstödet som används för att hantera Arbetslöshetsförsäkringen.