Helena Anderssonverksamhetsstrateg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

    Helena Andersson är jurist och arbetar som verksamhetsstrateg på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hon har arbetat med implementeringen och föreskrifter kopplade till första NIS-direktivet, har suttit med som MSB:s representant i expertgruppen till NIS2/CER-utredningen och deltar nu i myndighetens förberedelser för NIS2. I det ingår att samordna arbetet med myndighetens föreskrifter för NIS2.