Helena Anderssonverksamhetsstrateg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

    Helena Andersson är verksamhetsstrateg på avdelningen för cybersäkerhet och säker kommunikation på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hon har arbetat med rättsliga frågor inom informationssäkerhetsfrågor i många år och varit involverad i implementeringen av NIS-direktivet, bland annat som samordnare och kvalitetsansvarig för de föreskrifter som MSB givit ut på området.