Hans Nicander Advokat, Nicander Advokatbyrå

Hans Nicander är sedan 1991 advokat med inriktning på IT, immaterialrätt och media. Hans har lång erfarenhet av kontraktsskrivning och affärsförhandlingar inom IT-området rörande bl. a. upphandling av systemlösningar, driftavtal, projektavtal samt underhåll- och supportavtal. Hans arbetar också med PUL-frågor, licensfrågor, internet-relaterade frågor samt driver processer rörande intrång i rättigheter, avtalstvister m.m. Han är även svensk medlem av den europeiska IT-rättsliga advokatgruppen EuroITcounsel.

Ulf JohanssonMathias Kos