Hannah FagerAssociate, Advokatfirman MarLaw

    Hannah Fager är Associate på Advokatfirman MarLaw och är specialiserad på dataskydd, marknadsrätt, avtalsrätt samt förvaltningsrätt. Har tidigare arbetat som inhyrd bolagsjurist och som föredragande på Förvaltningsrätten i Stockholm. Hon är också en uppskattad föreläsare och lärare inom området.

    Lukas Grimfors