Håkan LiljedahlPartner, Addeno

    Håkan har lång erfarenhet från management consulting där han bland annat arbetat med affärsutveckling, processeffektivisering, organisationsdesign, digital utveckling samt projekt- och programledning inom bank och finans, men även inom retail och tillverkningsindustri. Håkan har under senare år arbetat både som konsult och linjechef med regelverk inom penningtvätt (AML), tjänstepension (IORP) och försäkringsdistribution (IDD), där han haft det övergripande ansvarat för samordning av resurser från juridik, compliance, IT- och verksamhetsansvariga i omfattande genomförandeprojekt.