Göran MelvåsKonsult, ID-Fix AB

    Göran Melvås (CISM, CISA, CISM, CGEIT, CRISK, COBIT, ITIL, CISSP, 27002, CompTIA security+, PRINCE2 Lean) drygt 20 års erfarenhet inom IT och informationssäkerhet mestadels inom området IAM och PKI. Göran är idag egen konsult på ID-Fix AB och har arbetat både som konsult och anställd inom industri, myndighet, bank och försvar.