Frida Thurekonsult och konsultchef, Knowit Business Consulting

    Frida arbetar som konsult och konsultchef på Knowit Business Consulting. Kunderna är framförallt kommuner, regioner och statliga organisationer som har behov av operativt och strategiskt affärs- och upphandlingsstöd inom IT och digitalisering. Fridas roll är ofta att leda och samordna, säkerställa framdrift i exempelvis upphandlingsprocesser. Frida arbetar förutom med upphandlingar även med affärsstrategiska utredningar, analyser och strategier samt uppföljning och leverantörsstyrning.