Fredrik BlixCybersecurity & Law, Knowit Insight

Fredrik är Director på konsultbolaget Knowit Cybersecurity & Law som är ett av Nordens största inom området. I sin roll som rådgivare har han bidragit till bättre cybersäkerhet i över hundra företag och myndigheter. Han är doktor i Cybersäkerhet och universitetslektor vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap, Stockholms universitet i Kista där han sedan ett kvarts sekel genom forskning och utbildning på kandidat-, masters- och doktorsnivå bidrar till att försörja Sverige med erforderlig kompetens inom Cybersäkerhetsområdet. Varje år genomgår minst 300 universitetsstudenter från hela världen minst en kurs med Fredrik som föreläsare. Fredrik är en flitig debattör i media och föreläsare i frågor rörande Cybersäkerhet.

Jakob Söderbaum