Felix Makarowskiassociate, Delphi

    Felix är verksam inom Delphis Tech & IP-grupp och jobbar framförallt med IT-avtal, varumärken, GDPR och AI-relaterade frågor. Felix skrev hösten 2018 sitt examensarbete om upphovsrätt till AI-genererade verk och skrivit flera artiklar om bland annat AI-juridik till Delphi Tech Blog.