Emma JohanssonAnsvarig säkerhets- och beredskapsfrågor, Energiföretagen

    Emma är ansvarig för säkerhetsfrågor samt civil-och totalförsvar på Energiföretagen Sverige sedan 2021. Säkerhetsområdet rymmer säkerhetsskyddet, information- och cybersäkerhet. Tidigare var hon ansvarig för miljö, hälsa- och säkerhetsfrågor på ett energibolag och innan dess jobbade hon med samma frågor inom kemisk processindustri. Emma blev doktor i miljövetenskap med inriktning kolets kretslopp i mark och matematiska flödesmodeller år 2009.