Elin RicharzSenior Advisor and Founder, Murphy Solution

Elin Richarz är Senior Advisor och grundare av Murphy Solution. Elin är specialiserad på krishantering. Allt bygger på att de rätta förutsättningarna finns för att få en effektiv hantering. Elin är en engagerade lärare med en tydlig pedagogik kring ämnet krishantering. Hennes mål med undervisningen är att skapa bestående insikter och förändring hos dig som kursdeltagare.

Agnes Hammarstrand