Elin Lundqvistrådgivare, Cordial

    Elin Lundqvist är rådgivare på Cordial med erfarenhet av strategi-, affärs-och verksamhetsutveckling från många olika branscher. Utifrån att ha arbetat med utveckling på många olika nivåer och i många olika perspektiv har Elin god erfarenhet i hur företag kan innovera sina affärsmodeller och säkra en röd tråd från strategi och affärsmodeller till möjliggörande strukturer i form av förmågor, processer, IT, och organisation. Elin har även varit med och vidareutvecklat Cordials metod för business model innovation. Utöver rådgivare är Elin även föreläsare på Cordials certifieringsutbildning – Business transformation Architect.