Dennis Nilsson SjöströmIT- och informationssäkerhetskonsult, Simovits Consulting

    Dennis Nilsson Sjöström är civilingenjör i teknisk fysik och arbetar som specialistkonsult inom Informationssäkerhet, IT-säkerhet och cybersäkerhet. Dennis arbetsområden omfattar exempelvis GDPR, Cybersäkerhet (Blue Team) och Compliance för myndigheter såväl som inom den privata sektorn. Dennis publikation inom cybersäkerhet 2019 belyste med matematisk modellering praktiska förutsättningar samt kostnader förknippade med att hacka val som utförs med elektroniska röstningsmaskiner.