David HertzmanAdvokat, Gärde & Partners AB

    David är advokat hos Advokatfirman Gärde & Partners AB. Han har uteslutande varit varit verksam inom bred affärsjuridik och har lång erfarenhet av att biträda parter i såväl civilrättsliga som förvaltningsrättliga domstolsprocesser. David arbetar särskilt med offentlig upphandling. Både i egenskap av juridiskt ombud/rådgivare och som ansvarig för att hantera alla upphandlingsfrågor åt sin arbetsgivare.