Dahae RolandSenior Associate / Advokat, Advokatfirman Delphi

    Dahae är advokat och verksam inom Delphis specialistgrupper Corporate Commercial och TMT/IP. Dahae arbetar främst med rådgivning i frågor rörande upprättande och förhandling samt agerande under IT-avtal (såsom licensavtal, driftavtal, kommunikationsavtal, outsourcingavtal samt distribution- och tjänsteavtal) och andra kommersiella avtal.