Christoffer StrömbladCyber Threat Intelligence - Hunter of all the IOCs på Truesec

Christoffer Strömblad arbetar idag som senior rådgivare inom Cyber Threat Intelligence på Truesec. Det handlar till stor del om att samla på information och data om attacker mot företag, analysera dessa och framställa relevanta rapporter som hjälper verksamheter att förstå och kunna hantera hotbilder. Han har varit verksam inom cyber- och informationssäkerhetsbranschen sedan 2001 och har arbetat såväl brett som djupt med dessa frågor, med allt från från strategiska ledningsfrågor ner till bits and bytes. Christoffer har bland annat jobbat inom områden som systemsäkerhetsgranskningar, CERT/SOC-verksamhet, Threat Intelligence, informationsklassificeringar och riskanalyser. Han har arbetat med avancerat cyberförsvar, offensiva förmågor och underrättelser inom cyberdomänen. Christoffer är en uppskattad föreläsare och lärare och är en av IFIs huvudlärare inom området cybersäkerhet. Han driver också sin egen blogg på temat cybersäkerhet, den hittar du här! 

Christian SvenssonTobias Andér