Christina Arrhult Björk Senior Legal Advisor, CM Juridik AB

Christina är jurist och delägare i CM Juridik AB. Christina har ett förflutet som bolagsjurist på bland annat Tele2. Christina sitter med i styrelsen för CSA – Cloud Security Alliance – och ett av hennes specialområden är personuppgiftshantering och informationssäkerhet.

Björn PerssonMaria Nyren Ivarsson