Anders ScherlundPartner, Addeno

    Anders är en senior ledare och konsult med lång erfarenhet från näringslivet inom primärt bank- och finanssektorn. Utöver roller som VD, affärsområdesansvarig och förändringsledare har han bland annat arbetat med affärsstrategier, affärsutveckling, processeffektivisering, företagskultur och värderingar samt projekt- och programledning. Under de senaste fem åren har Anders arbete som linjechef och konsult i hög grad präglats av fokus på regelefterlevnad och hur detta på bästa sätt implementeras i den dagliga verksamheten.