Anders PerméusAdvokat & Grundare av Pactumize och Avtal 24, Legal Tech-entreprenör

Anders, författare till boken ”IT-Avtal – en kommentar till IT-branschens standardavtal” (Jure), har arbetat på advokatbyrå 1997-2013 huvudsakligen med IT-rätt, bolagsrätt och tvistelösning. Han har företrätt såväl beställare som leverantörer inom IT med både avtalsförhandling och tvistelösning. Under tre år var han chefsjurist på Avtal24/Agreement24 (tillika grundare), för att under 2017 starta nytt bolag inom Legal Tech; Pactumize AB. Därtill bedriver han advokatverksamhet i Advokatfirman Swedish Legal Tech.

Ove BristrandCaroline Sundberg