Anders BurénSenior Counsel

    Anders är specialiserad inom strategiska samarbeten i läkemedelsindustrin och inom läkemedelsregulatorisk juridik. Han har särskild erfarenhet av internationella produktlicensieringar samt forsknings-, utvecklings- och marknadssamarbeten liksom av M&A och produktförvärv inom läkemedelsindustrin. Anders var innan han började på Lindahl chefsjurist för AstraZeneca-koncernens transaktionsjurister baserade utanför USA och innan dess chefsjurist för koncernens jurister baserade i Sverige. Anders rådger inom alla sorter av avtal runt forskning, utveckling och kommersialisering inom läkemedelsindustrin till såväl utländska som svenska bolag samt i frågor rörande produktgodkännanden, marknadsrätt och andra regulatoriska överväganden.