Ammi SödergårdVerksamhetskonsult & GDPR Expert, Olingo Consulting AB

Ammi Södergård har varit verksam inom IT-branschen i både strategiska och operativa roller. Erfarenhet från produktutveckling, förvaltning och ledning av IT-system, bl a som applikationsspecialist, produktägare, projektledare och chef för utvecklingsteam. Verksamhetsutveckling med specialisering mot anpassade produkter och processer enl internationella standards. Hon är van att hålla utbildningar/workshops och arbetat som konsult inom informationssäkerhet, kvalitet, miljö, kontinuitets- och riskhantering. Hon har förmågan att lyssna in kultur och behov för att motivera och engagera, har öga för detaljer, identifierar styrkor och svagheter.

Anna Collin