In Nyheter, Talarintervju

Under Sourcingdagarna 2019 kommer Katarina Aspenberg, Chef VUIT Sourcing & Vendor Management, ICA Sverige AB hålla en intressant föreläsning om framgångsrika leverantörsrelationer. Inför konferensen passade vi på att ställa några frågor till Katarina.

2019 har just börjat, vilka ser du som de viktigaste frågorna inom it-sourcing att fokusera på det kommande året?

Detta skiljer sig från företag till företag, men för ICAs del ser jag att behov av mer aktivitet inom leverantörsstyrningen. ICA Sverige har ju som bekant omorganiserat för att frigöra kapital för nya satsningar för att kunna möta marknadens krav på digitalisering. Detta innebär självklart för oss inom IT Sourcing att vi behöver arbeta smartare också och bli bättre på att hantera våra leverantörsrelationer i förhållande till de nya satsningarna som görs framöver. I vissa fall ska vi utveckla relationen och i andra fall avveckla. I hela denna livscykel behöver vi vara framåtblickande och ha koll på alla beroenden som finns; systemleveranser är ofta komplexa och förändringar i leverantörsbasen skapar ringar på vattnet där vi behöver lägga mer tid på att se över dessa för att inte gå fel.

 

En av de stora frågorna som många funderar över är hur man skapar bättre förutsättningar för innovation i samband med sourcing. Vilka är dina tankar kring att öka innovationskraften?

Innovation behöver hanteras separat från den dagliga verksamhetens mer ”stabila” leveranser. När livscykeln för en lösning är odefinierad behöver vi hantera affärsrisken på ett annat sätt. Så länge vi inom sourcing har affären i fokus kommer vi att kunna skapa rätt förutsättningar för innovation. Om vi däremot väljer att riskminimera oavsett användning av tjänsten/produkten kommer vi att göra oss själva till flaskhalsar som hindrar snabbrörlighet i affärsutvecklingen. Risken måste balanseras mot nyttan och när nyttan är okänd ska vi kunna arbeta mer kreativt för att skapa förutsättningar för både utveckling och avveckling i samma avtal. Detta behöver dock hela organisationen köpa in på. Men jag ser inte att företag som vill ha innovationskraft kan eller vill skapa för rigida sourcingprocesser.

 

Den 4-5 april är det dags för Sourcingdagarna 2019. Vad kan deltagarna förvänta sig av din medverkan? 

De kan förvänta sig ganska rättframma påståenden och en performativ ansats på min analys. Jag skrev ett white paper för dryga 10 år sedan som heter ”You can’t inscribe trust in an agreement” (som byggde på samma teori som jag anlade i min licentiatavhandling på Handelshögskolan i Stockholm (Organising Economic Exchange) och några artiklar tillsammas med mina handledare Per Andersson och Hans Kjellberg) där jag redan då beskrev vad jag fortfarande anser vara av mycket stor vikt för en bra affärsrelation. Jag tror att många kommer att känna igen sig i det jag beskriver; efter några år inom sourcing hinner man uppleva det mesta och vissa leverantörer återfinns hos de flesta företag i leverantörsbasen. Men vissa kommer säkerligen att se annorlunda på verkligheten, vilket borgar för en bra frågestund med både frågor och ifrågasättanden. En livlig dialog är alltid rolig och utvecklande!

Säkra din plats till Sourcingdagarna här!

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.