IT utgör en allt större del av verksamhetens kärnprocesser. Från att tidigare varit ett stöd i processen kan man numera ibland tala om att IT är processen.
Verksamhetsutveckling sker från flera perspektiv, exempelvis:

  • Från verksamhetens logiska vy där man bestämmer vad som ska göras i verksamhetens processer, vilken kund och vilket kundbehov ska tillfredsställas och vilket är processens förädlingsvärde.
  • Från tekniskt perspektiv där man bestämmer hur det ska göras.

Tekniken kan utnyttjas för att effektivisera processen men också för att skapa helt nya processer – man kan ibland tala om att teknisk utveckling leder till nya kundbehov.

Visar alla 4 resultat