För att nå framgång på webben krävs en väl avvägd strategi. Hur skapar vi verksamhetsnytta med hjälp av onlinetjänster, hur integrerar vi dem i kommunikationsarbetet, hur kan vi utveckla våra verksamhetsprocesser med hjälp av internet? Hur påverkas avtal, säkerhet, IT-policy, marknadsföring med mera? Våra kurser inom området Digital kommunikation är lämpade för såväl privat som offentlig sektor.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.