NIS2 och den nya cybersäkerhetslagen

3 OKTOBER 2024

NIS2 och den nya cybersäkerhetslagen

3 OKTOBER 2024

Datum & tid

Torsdagen 3 oktober
kl. 09:00-16:00

Plats

Digitalt event – delta där du är

Pris

Early Bird-rabatt 6 450 SEK exkl. moms till och med 31 augusti
Ordinarie pris 6 950 SEK exkl. moms

Grupprabatt

Anmäl flera deltagare samtidigt och nyttja vår grupprabatt delta 3 betala för 2! Rabatterna går inte att kombinera.

Våra Villkor

Klicka här

NIS2 och den nya cybersäkerhetslagen

Innehåll, nyheter, tillsyn & rapportering samt praktisk implementering och relevanta åtgärder

Den 5 mars 2024 presenterades förslaget till en ny cybersäkerhetslag. Lagen, som implementerar EU:s NIS2-direktiv, väntas träda i kraft den 1 januari 2025.

Cybersäkerhetslagen ersätter den nuvarande NIS-lagen och innehåller ett flertal nyheter som får stor påverkan på svenska verksamheters cybersäkerhetsarbete. Den nya lagen omfattar aktörer inom fler sektorer än tidigare. Dessutom skärps kraven på verksamhetsutövare gällande åtgärder som ska tillämpas för att hantera risker kopplade till säkerheten i respektive aktörs nätverk och informationssystem. Genom lagstiftningen införs också nya rapporteringskrav.

Under denna konferens med fokus på den nya Cybersäkerhetslagen den 3 oktober kommer vi att tillsammans gå igenom de nyheter som cybersäkerhetslagen kommer att omfatta. Vilka krav, utmaningar och möjligheter kommer den nya lagen att innebära och vilket är det övergripande syftet. Du får en insikt över hur du kan arbeta praktiskt med implementeringen och vad de nya rapporteringskraven innebär. Du får även lära dig mer om hur du bör tänka kring dina avtal med leverantörer. Syftet med dagen är att rusta dig på bästa sätt för att veta vad du behöver prioritera för att vara compliant när lagen träder i kraft.

Program

09:00

Konferensen inleds av dagens moderator

Conny LarssonConny Larsson,
advokat och partner,
Singularity Law

09:10

NIS2-direktivet och den nya cybersäkerhetslagen

 • Vad säger slutbetänkandet – nyheter och viktiga delar
 • Hur kommer lagen att utformas? – uppdatering utifrån nuläget
 • Innehåll och omfattning

Helena Andersson,
verksamhetsstrateg, avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer,
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

10:00

Praktiska konsekvenser för svenska verksamhetsutövare

Panelsamtal med branschföreningar och remissinstanser om NIS2 om hur olika branscher påverkas av den nya cybersäkerhetslagen

Emma Johansson,
ansvarig säkerhetsfrågor,
Energiföretagen

 

My Bergdahl,
ansvarig digital handel och standardisering,
Teknikföretagen

 

Karolina Rondahl, 
jurist/sakkunnig policy,
Lif – de forskande läkemedelsföretagen

10:30 Förmiddagspaus

11:00

Statusuppdatering från tillsynsmyndigheterna – så ser arbetet ut nu och framåt

Anders Franzén,
Senior Advisor,
Post- och Telestyrelsen (PTS)

Fler talare presenteras inom kort 

11:30

Rapporteringskraven för NIS2 i praktiken

 • Vad innebär en allriskansats och riskbaserat arbetssätt i praktiken?
 • Hur hittar vi en rimlig nivå på rapporteringsarbetet i väntan på föreskrifter?
 • Så arbetar du förmågedrivande i stället för att stirra dig blind på tidskraven för rapportering
 • Hur kopplar du vad som är en samhällsviktig tjänst till vilka system du måste incidentrapportera?

Tommy WahlmanTommy Wahlman,
senior konsult,
Knowit

12:15 Lunch

13:15

Nya krav på cybersäkerhet i leveranskedjan – så påverkas dina upphandlingar och avtal

 • Relationen mellan LOU och NIS2 – hur förhåller de sig till varandra?
 • Vilka delar av NIS2 behöver du ta hänsyn till i din upphandling?
 • Hur säkerställer man ”säkerhet i leveranskedjan” för olika IT-inköp?

Tahmina Sahibli,
advokat och partner,
Advokatfirman Kahn Pedersen

 

Viktor Robertson,
advokat,
Advokatfirman Kahn Pedersen

14:05 Eftermiddagspaus

14:30

Praktiska implementering av NIS2 arbetssätt, metoder och verktyg

 • Vilka krav ställs på ledningssystem och i vilken omfattning behöver vi tillämpa dem?
 • Tekniska åtgärder – konkreta
 • Hur säkrar vi tillgänglighet och redundans?
 • Styrning, roller & ansvar med utgångspunkt i nya cybersäkerhetslagen
 • Utbildning av ledning och styrelse – på vilken nivå ska denna ligga för att uppnå kraven?

Jan-Olof AnderssonJan-Olof Andersson,
informationssäkerhetsspecialist,
JOA Infosäk

15:20

Konkreta tips och prioriteringar för att bli NIS2-compliant till 1 januari 2025

 • Vilka områden ska du prioritera för att få så mycket som möjligt på plats i tid
 • Hur drar du nytta av nuvarande compliancearbete för att undvika onödigt dubbelarbete
 • Checklista för de viktigaste åtgärderna att fokusera på nu och framåt

Conny LarssonConny Larsson,
advokat och partner,
Singularity Law

16:00

Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Programpunkten presenteras inom kort

Talare