Molnet & tredjelandsöverföringar
enligt Microsoft, Google & Amazon

Molnet & tredjelandsöverföringar
enligt Microsoft, Google & Amazon

Datum & tid

7 december
kl. 09:00-14:00

Format

Digitalt event

Pris

4000 SEK exkl. moms.

Grupprabatt

Anmäl flera deltagare samtidigt och nyttja vår grupprabatt delta 3 betala för 2!

Så ser storspelarna på utvecklingen och framtiden gällande molnet, tredjelandsöverföringar, tekniska åtgärder, kryptering, säkerhet och avtal

Digitalt event den 7 december kl. 09:00-14:00

Molnet och tredjelandsöverföringar – senaste nytt och utvecklingen under 2022

Molnleverantörerna Amazon Web Services, Microsoft och Google Cloud har tillsammans 72% av den europeiska molnmarknaden, trots att utmaningarna kring att kunna använda amerikanska molntjänster är många.

GDPR, Schrems II, FISA 702 och Cloud Act hindrar idag många organisationer från att kunna använda de effektiva och säkra molntjänster som finns tillgängliga, vilket i sin tur får påverkan på digitaliseringsresan och digitaliseringstakten. Mycket tid och resurser har under de senaste åren lagts på att analysera situationen, hitta möjliga vägar framåt och på att åtgärda eventuella brister i regelefterlevnaden. Med detta som utgångspunkt arbetar just nu många molnleverantörer intensivt för att säkra att de tjänster som erbjuds ska kunna leva upp till de regulatoriska krav som ställs. Var befinner vi oss idag och hur ser utvecklingen ut?

Vi har bjudit in de stora leverantörerna för att få senaste nytt från respektive leverantör samt mer kunskap om hur de själva ser på utvecklingen inom området. Du får leverantörernas perspektiv på möjliga vägar framåt som är både säkra, lagliga och lämpliga. 

Hur ska europeiska verksamheter ska kunna nyttja deras molntjänster i enlighet med EU och nationell lagstiftning? Finns det bra lösningar i sikte? Hur ser dessa ut?

Du kommer även få lyssna till en panel av experter som kommer att föra samtal kring dessa frågor ur olika perspektiv – verksamhet, juridik och teknik, och inte minst, en kombination av dessa. Syftet med denna konferens är att ge fördjupad kunskap om hur utvecklingen inom området ser ut och hur vi kan, vill och vågar fortsätta driva vårt digitaliserings- och molntjänstarbete framåt även i framtiden.

Program

09:00

IFI hälsar välkommen till konferensen

09:05

Vilka är våra utmaningar? – verksamhetsmässigt,
kontraktuellt och tekniskt

 • Uppdatering av det juridiska nuläget

Caroline SundbergCaroline Sundberg
Advokat, Hannes Snellman

Paus - 09:45

09:50

Microsoft och tredjelandsöverföringar – så ser Microsoft på utvecklingen och framtiden

 • Microsoft och data inom EU
 • Office 365, Teams & Azure och tredjelandsöverföringar – på vilket sätt skiljer sig dessa åt?
 • Microsoft och krypteringen – så fungerar det
 • Microsoft och supportfunktionerna – var återfinns dessa?
 • Avtalsfrågor – så ser Microsoft på utvecklingen och framtiden

Daniel AkenineDaniel Akenine
Nationell Teknikchef, Microsoft

10:25

Q&A med Microsoft

Förmiddagskaffe - 10:35

10:55

Amazon, molntjänster och tredjelandsöverföringar –
så ser Amazon på utvecklingen och framtiden

 • Vad är Amazon Web Services (AWS) och vilka alternativ finns – publik vs privat?
 • Amazon Web Services (AWS) – så hanteras tredjelandsöverföringar
 • AWS och kryptering – så fungerar det
 • AWS och supportfunktionerna – var återfinns dessa?
 • Specifika avtals- och biträdesfrågor – Amazon

Paul AhlgrenPaul Ahlgren, Regional Leader, Security & Compliance
Business Acceleration, Nordics & Baltics, Amazon

11:30

Q&A med Amazon

Lunch - 11:40

12:20

Google och tredjelandsöverföringar – så ser Google på utvecklingen och framtiden?

 • Vad innebär det att Google utvecklar ett nytt moln, på Europas villkor, i praktiken?
 • När kan vi börja använda ett helt europeiskt moln – och är vi då helt säkra på att inga personuppgifter överförs till tredjeland
 • Google och krypteringen – så fungerar det
 • Google och supportfunktionerna – var återfinns dessa?
 • Hur bygger  man system som enkelt och snabbt kan anpassas efter hur avtalen förändras i framtiden?

Anna BromsAnna Broms, Customer Engineer,
Public Sector Nordics, Google 

12:55

Q&A med Google

Paus - 13:05

13:10

Panelsamtal, frågestund och summering – vägen framåt

Karin SchurmannKarin Schurmann, Advokat och
Partner, MAQS Advokatbyrå

Levi BergstedtLevi Bergstedt
Chefsjurist, Truesec

14:00

Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Talare

 • Anna Broms
  Anna Broms Customer Engineer, Public Sector Nordics, Google

  With a focus on cloud technology for the past +9, Anna has a background in infrastructure and security. She currently works as a customer engineer which implies that she strives to map challenges and goals with the most recent and efficient cloud technology that suits the customers according to their individual needs, spanning from architectural solutions to optimization details.

 • Karin Schurmann
  Karin Schurmann advokat och partner, MAQS Advokatbyrå

  Karin är ansvarig för MAQS specialistområde Integritet & Dataskydd och är specialiserad inom dataskydd. Hon har omfattande erfarenhet av branschöverskridande strategisk rådgivning på området samt implementering av och rådgivning kring bland annat dataskyddsdokumentation, dataskyddsprogram, konsekvensbedömningar och tredjelandsöverföringar. Karin håller regelbundet föreläsningar och utbildningar samt leder juridiska nätverk inom sina specialistområden.

 • Levi Bergstedt
  Levi Bergstedt chefsjurist, Truesec

  Levi Bergstedt är tidigare advokat och numera chefsjurist inom cybersäkerhetsbranschen med särskilt fokus på cybersäkerhetsrätt. Han har stor erfarenhet av framför allt hantering av komplexa personuppgiftsincidenter tillsammans med globala teams av jurister och advokater, cybersäkerhetsexperter, krisledare, PR-experter och försäkringsbolag/skadereglerare. Levi bistår kunder med alla frågor inom cybersäkerhetsrätt, IT-rätt och dataskydd samt frågor om t.ex. säkerhetsskydd och samhällsviktiga verksamheter.

 • Paul Ahlgren
  Paul Ahlgren Regional Leader, Security & Compliance Business Acceleration, Nordics & Baltics, Amazon

  Paul Ahlgren arbetar med säkerhets- och regelverksfrågor hos AWS och är en branschveteran med nästan 40 års yrkeserfarenhet. Han har arbetat både på Digital Equipment Corporation and Amazon Web Services, både teknikledande i olika eror. Han har många års erfarenhet som konsult med erfarenhet från stora Nordiska företag som ABB, Ericsson, SEB och Teliasonera. Paul har också mer än två decenniers erfarenhet ifrån finansindustrin och har varit chefsarkitekt för Skandiabanken.

 • Daniel Akenine
  Daniel Akenine Nationell Teknikchef, Microsoft

  Daniel Akenine är fysiker, föreläsare, författare och tidigare hjärnforskare på Karolinska Institutet. Han arbetar som teknik- och säkerhetschef för Microsoft och blev 2015 utsedd till en av världen främsta experter inom IT-arkitektur. Daniel är också en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd samt en romanförfattare med den senaste boken ”11 gram sanning” om hur ”fake news” kan användas för att manipulera vår värld.

 • Caroline Sundberg Advokat, Hannes Snellman

  Caroline arbetar främst med upprättande och förhandling av IT-avtal, såsom avtal avseende IT-tjänster, molntjänster, outsourcing samt licenser. Hon biträder även vid tvister avseende IT-avtal och i juridiska frågor relaterade till dataskyddsförordningen (GDPR) samt övrig lagstiftning avseende data och integritetsskydd.