Molntjänster

tredjelandsöverföringar,
säkerhet och regulatoriska krav

Tredjelandsöverföringar, säkerhet och regulatoriska krav

Datum & tid

16 juni
kl. 09:00-14:00

Format

Digitalt event

Pris

4000 SEK exkl. moms.

Grupprabatt

Anmäl flera deltagare samtidigt och nyttja vår grupprabatt delta 3 betala för 2!

Så ser de stora molnleverantörerna på utvecklingen och framtiden gällande molnet, regulatoriska förändringar, säkerhet och tredjelandsöverföringar

Digitalt event den 16 juni kl. 09:00-14:00

Molnleverantörerna Amazon Web Services, Microsoft och Google Cloud har tillsammans 72% av den europeiska molnmarknaden, trots att utmaningarna kring att kunna använda amerikanska molntjänster är många. Kraven på säkerhet ökar när cyberattackerna blir allt fler och förändrade och högre regulatoriska krav från bland annat Cyber Security Act, NIS2 och DORA ställer nya krav på leverantörerna.

Vi har fortfarande inte heller fått en lösning på tredjelandsöverföringsfrågan och vi måste fortsätta att förhålla oss till GDPR, Schrems II, FISA 702 och Cloud Act som hindrar många organisationer från att kunna använda de effektiva och säkra molntjänster som finns tillgängliga.

Med detta som utgångspunkt arbetar många molnleverantörer just nu intensivt för att säkra att de tjänster som erbjuds ska kunna leva upp till de regulatoriska krav som ställs. Var befinner vi oss idag och hur ser utvecklingen ut?

Vi har bjudit in de tre största leverantörerna för att få senaste nytt från respektive leverantör samt mer kunskap om hur de själva ser på utvecklingen inom området. Du får Microsofts, Amazons och Googles perspektiv på möjliga vägar framåt som är både säkra, lagliga och lämpliga. 

Du kommer även få lyssna till en panel av experter som kommer att föra samtal kring dessa frågor ur olika perspektiv – verksamhet, juridik och teknik, och inte minst, en kombination av dessa. Syftet med denna konferens är att ge fördjupad kunskap om hur utvecklingen inom området ser ut och hur vi kan, vill och vågar fortsätta driva vårt digitaliserings- och molntjänstarbete framåt även i framtiden.

Program

09:00

IFI hälsar välkommen till konferensen

09:05

Vilka är våra juridiska utmaningar gällande molntjänster?

 • Uppdatering av det juridiska nuläget – status för bland annat tredjelandsöverföringar
 • Vilka nya regulatoriska krav påverkar leverantörerna?

Caroline SundbergCaroline Sundberg
Advokat
Hannes Snellman

Paus - 09:45

09:50

Microsoft – molntjänster, regelefterlevnad och tredjelandsöverföringar

 • Tredjelandsöverföringar – vad är status här och nu?
 • EU Data Boundary – regionalisering av globala tjänster
 • NIS 2, Cyber Security Act och andra regelverk – hur anpassar sig Microsoft?

Sandra Barouta ElvinSandra Barouta Elvin
Nationell Säkerhetschef
Microsoft

10:25

Q&A med Microsoft

Förmiddagskaffe - 10:35

10:55

AWS – Molntjänster och säkerhet – utveckling och anpassning framåt

 • Informationssäkerhet, kryptering och de tekniska aspekterna av säkerhet
 • Dataskydd i molnet – privacy by design och default
 • Så anpassar sig AWS till nya regelverk som NIS 2 och Cyber Security Act och andra regelverk

Paul AhlgrenPaul Ahlgren
Principal Security Strategist, WWPS Security EMEA, AWS

11:30

Q&A med Amazon

Lunch - 11:40

12:20

Google – säkerhet och möjligheter med molntjänster

 • De tekniska aspekterna av säkerhet
 • Informationssäkerhet och kryptering
 • Dataskydd och tredjelandsöverföringar – vilka möjligheter finns det?
 • Lokal lagring – hur ser Google på detta?

Lukas GrimforsLukas Grimfors
Security & Compliance Specialist
Google 

12:55

Q&A med Google

Paus - 13:05

13:10

Panelsamtal, frågestund och summering – vägen framåt

Levi BergstedtLevi Bergstedt
Chefsjurist
Truesec

Hans Darenberg
CISSP|CCSP
Senior Advisory Cloud Security
Knowit Cybersecurity and Law

Karin SchurmannKarin Schurmann 
Advokat och partner 
MAQS Advokatbyrå

14:00

Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Talare

 • Sandra Barouta Elvin
  Sandra Barouta Elvin nationell säkerhetschef, Microsoft

  Sandra Barouta Elvin arbetar som nationell säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat säkerhetsmässiga policyfrågor och säkerhetsfrågor. Hon har över 20 års erfarenhet av att jobba med IT och informationssäkerhet såväl strategiskt som operativt inom både offentlig och privat sektor.

 • Lukas Grimfors
  Lukas Grimfors Security & Compliance Specialist, Google

  Lukas Grimfors har över 15 års erfarenhet av cybersäkerhet som konsult inom bolag som PwC och Accenture, positioner som chefsarkitekt inom säkerhet på Autoliv och CSO på Huawei Sweden. Idag arbetar han som säkerhetsspecialist på Google för att hjälpa bolagets kunder erhålla god säkerhet såväl inom som utanför Google’s molnplattform samt uppnå regelefterlevnad av interna och externa krav.

 • Karin Schurmann
  Karin Schurmann advokat och partner, MAQS Advokatbyrå

  Karin är ansvarig för MAQS specialistområde Integritet & Dataskydd och är specialiserad inom dataskydd. Hon har omfattande erfarenhet av branschöverskridande strategisk rådgivning på området samt implementering av och rådgivning kring bland annat dataskyddsdokumentation, dataskyddsprogram, konsekvensbedömningar och tredjelandsöverföringar. Karin håller regelbundet föreläsningar och utbildningar samt leder juridiska nätverk inom sina specialistområden.

 • Levi Bergstedt
  Levi Bergstedt chefsjurist, Truesec
 • Hans Darenberg
  Hans Darenberg Senior Advisory Cloud Security, Knowit Cybersecurity and Law.

  Hans Darenberg är certifierad CISSP och CCSP. Han har 15 års erfarenhet av säkerhetsarbete och mer än 30 år erfarenhet inom IT och utveckling. Idag jobbar han som Senior Advisory Cloud Security på Knowit Cybersecurity and Law.

 • Paul Ahlgren
  Paul Ahlgren Principal Security Strategist, WWPS Security EMEA, AWS

  Paul Ahlgren arbetar med säkerhets- och regelverksfrågor hos AWS och är en branschveteran med mer än 40 års yrkeserfarenhet. Han har arbetat både på Digital Equipment Corporation and Amazon Web Services, både teknikledande i olika eror. Han har många års erfarenhet som konsult med erfarenhet från stora Nordiska företag som ABB, Ericsson, SEB och Teliasonera. Paul har också mer än två decenniers erfarenhet ifrån finansindustrin och har varit chefsarkitekt för Skandiabanken.

 • Caroline Sundberg Advokat, Hannes Snellman

  Caroline arbetar främst med upprättande och förhandling av IT-avtal, såsom avtal avseende IT-tjänster, molntjänster, outsourcing samt licenser. Hon biträder även vid tvister avseende IT-avtal och i juridiska frågor relaterade till dataskyddsförordningen (GDPR) samt övrig lagstiftning avseende data och integritetsskydd.