In Talarintervju

Nu är det inte långt kvar till Sourcingdagarna och vi ser fram emot en intressant dag med många givande föreläsningar. Inför konferensen har vi intervjuat våra talare på temat innovation för att få höra deras tankar om hur man ökar innovationskraften. Ta del av deras svar nedan.

En av de stora frågorna som många funderar över är hur man skapar bättre förutsättningar för innovation i samband med sourcing. Vilka är dina tankar kring att öka innovationskraften?

Daniel Melin, senior it-upphandlare på Statens inköpscentral, Kammarkollegiet
Jag tror att dialog mellan parterna är nyckeln. Både köpare och säljare måste förstå varandra bättre.

Stefan Andersson, enhetschef digitalisering och utvecklingsavdelningen, Migrationsverket
Mina tankar är att med sourcing som grund bygga ett partnerskap och utnyttja den samlade kraften för innovation på klokt sätt. Gemensamma temadagar m.m.

Jonas Knutsson, IT-chef, Södertälje Kommun
Vi lägger fortsatt det stora ansvaret för innovation på oss själva och alla våra verksamheter. Vårt uppdrag är att genom effektiv omvärldsbevakning formulera våra upphandlingar så att vi kan dra nytta av framtida lösningar som våra nya leverantörer inte har idag men kommer ta fram och kunna leverera senare under avtalsperioden.

Katarina Aspenberg, Chef VUIT Sourcing & Vendor Management, ICA Sverige AB
Innovation behöver hanteras separat från den dagliga verksamhetens mer ”stabila” leveranser. När livscykeln för en lösning är odefinierad behöver vi hantera affärsrisken på ett annat sätt. Så länge vi inom sourcing har Affären i fokus kommer vi att kunna skapa rätt förutsättningar för innovation. Om vi däremot väljer att riskminimera oavsett användning av tjänsten/produkten kommer vi att göra oss själva till flaskhalsar som hindrar snabbrörlighet i affärsutvecklingen. Risken måste balanseras mot nyttan och när nyttan är okänd ska vi kunna arbeta mer kreativt för att skapa förutsättningar för både utveckling och avveckling i samma avtal. Detta behöver dock hela organisationen köpa in på. Men jag ser inte att företag som vill ha innovationskraft kan eller vill skapa för rigida sourcingprocesser.

Magnus Jonsson, advokat och Rebecka Norell, biträdande jurist, Setterwalls advokatbyrå
Vi tror att det är viktigt att man inför varje sourcingprojekt gör en gedigen behovsanalys och sätter upp en ambitiös målbild för vad man vill uppnå med projektet. Genom att som beställare tydligt förmedla detta och vilka konkreta förväntningar man har på innovation i projektet tror vi att såväl incitamenten som förutsättningarna för innovation i sourcingprojektet kan öka.

Ann Karlsson, senior upphandlingskonsult, Kontract
Innovation handlar mycket om mellanmänskliga kontakter. Det gäller att inte fokusera alltför mycket på formfrågor och hur arbetet ska bedrivas, utan att teamet börja jobba och få snabba synliga resultat. Det inspirerar till fortsatt innovation.

Inom offentlig sektor behöver man redan i analysarbetet inför upphandling fastställa om kravställan även ska omfatta innovation och i så fall ge förutsättningar till detta. En av våra kunder, IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), ska byta ut sina verksamhetskritiska system. Ett av effektmålen är att tid ska frigöras för att genomföra fler inspektioner och därmed höja kvaliteten på vården. Det förutsätter t ex att processer automatiseras i ärendehanteringen. I den upphandlingen har vi inkluderat en innovationspott, som under givna förutsättningar garanterar leverantören årliga innovationsmedel.

Åsa Fallqvist, senior verksamhetsutvecklare, Kontract
En verksamhet som är innovativ i grunden kommer också kunna vara innovativ i samband med sourcing. Innovationskraft frigörs genom att man har en kultur som främjar kreativitet och där ledningen stödjer innovation såväl genom att vara förebilder som att avsätta resurser. En annan viktig förutsättning för att lyckas med innovation är att man har en aktiv och medveten förändringsledning i verksamheten. Det är inte alldeles enkelt att gå från kreativa idéer till införande. Man kan naturligtvis ta in extern hjälp i alla delar men kulturen skapas i verksamhetens vardag av personal och ledare. Med rätt grundförutsättningar på plats kan man bjuda in leverantörer att bidra med sin kunskap och kompetens.

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.