In Nyheter

Skrivet av Olof Pompe, Senior Manager på Cordial

Många IT-avdelningar genomgår just nu en transformation. Digitaliseringens framfart har snabbt gjort att IT har gått från att vara en stödfunktion till att vara en central del i nästan all affärsutveckling. Men vad innebär då det för morgondagens IT-funktioner i praktiken? Den snabba utvecklingen ställer inte nya krav bara på teknik och system, utan även på IT-organisationen som måste förändras. Att ta steget från att vara en kostnadspost till en strategisk affärsfunktion innebär både möjligheter och utmaningar, som måste hanteras på vägen.

Affärssidan och IT måste dela samma övergripande strategi

Fastän IT de senaste tio-tjugo åren har blivit en mycket mer självklar och integrerad del av affärsutvecklingen så tror vi att det är många som delar synen på att det kan bli bättre. I takt med att kravet på snabb affärsutveckling har ökat, har IT över en längre tid blivit överrösta med krav på teknisk utveckling. För att möta upp mot denna ökade mängd krav har inte sällan IT organisationen svällt i antal personer, system och applikationer. Och med ett helhjärtat fokus på att kunna leverera tekniskt stöd på en rimlig nivå, blir ofta den strukturella utvecklingen av IT organisationen eftersatt.

På andra sidan, d.v.s. affärssidan, har kanske motsvarande strategiarbetet inte fått det fokus det förtjänar, utan man har haft fullt upp med att hålla jämna steg med den snabba marknadsutvecklingen. Konsekvensen blir man tar affärer som inte ligger inom ramen för en uttalad strategisk inriktning. Och just brist på strategiskt fokus på affärssidan leder därför till en onödigt svår utmaning för en välaktad och integrerad IT-sida. Så samtidigt som affären behöver bli mer snabbfotad och innovativ för att bibehålla och förstärka sin position på marknaden, måste man dela samma övergripande strategi, annars kommer ITs förväntade uppdrag bli ogrundat.   

Tre fokusområden för att lyckas bygga en hållbar verksamhet över tid

Så hur vänder vi trenden och vad kan vi göra för att frigöra en gemensam innovationskraft och bygga en hållbar verksamhet över tid? Varje företag är unikt och därför blir svaren lika många som det finns företag med delar av ovan beskrivning, men här väljer vi att lyfta fram tre områden som förtjänar reflektion.

Närheten till affären. En självklar men inte helt lätt förflyttning som måste till är att kommunikationen mellan IT och affären måste bli bättre. Vi måste ha en djup förståelse för varandras områden och vi måste dela ett gemensamt språk. Dialogen är A och O. Kopplat till denna framgångsfaktor är också att båda sidor är klartänkt involverade i varandras strategiarbete och att man delar samma grundläggande utvecklingsriktning och takt. Genom att dela nödvändiga mål och prioriteringar och sammanlänka strategier möjliggörs en optimerad utveckling av helaverksamheten genom att man delar både utmaningarna och lösningarna.

Ledarskapet. Om vi alla är överens om att det finns en förbättringspotential i dagens situation, kräver det en förändring från hur vi jobbar idag. Vi måste hjälpas åt att se potentialen och triggas av den, för både utmaningen och nyttan. I detta blir ledarskapet en högst avgörande faktor i förändringskraften. Alla större förändringar kräver ett stabilt, konsekvent, inspirerande & engagerande ledarskap. Men har vi inte som individer den uttalade förväntan på oss eller mandatet så har vi ändå alla som individer ansvaret att bygga, utveckla och förvalta relationen mellan affären och IT.

Organisationen. Att lyckas med att starkare integrera IT och affären kräver också en översyn av organisationsdesignen. Med utgångspunkt i en ny verksamhetsdesign bör man göra en analys av de roller, kompetenser, beteenden men även nya organisationsprinciper och forum som krävs för att på bästa sätt exekvera på den gemensamt satta verksamhetsdesignen. Inte allt för sällan går många verksamheter in organisationsförändringar utan en grundlig analys av det verksamheten ska förmå eller förbättra. Det må kännas som att man kontrollerar utvecklingen men resultatet av en ogrundad organisationsförändring blir ett energiläckage och effektlös. Istället måste organisationsdesign utgå ifrån en tydlig bild av vilka förmågor som måste säkras. Och utgår man ifrån en gemensam (IT och affär) förmågekarta har man mycket bättre förutsättning att lyckas med det gemensamma åtagandet.

Som sagt, det finns lika många unika lösningar på hur vi blir starkare som det finns företag med potential att bättre integrera IT och affären.

Missa inte konferensen Framtidssäkrad IT-organisation den 25 oktober på samma tema. Läs mer här!

 

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.