Diplomerad IT-beställare/anbudsgivare

Programmet som ger dig spetskompetens som IT-beställare eller anbudsgivare

Programmet som ger dig spetskompetens som IT-beställare eller anbudsgivare

Frågan om kompetens och kunskap inom IT-upphandling är idag mer aktuell än någonsin – och helt avgörande för att säkra att vi genomför framgångsrika IT-upphandlingar. Att upphandla och beställa informationssystem, tjänster och andra IT-lösningar ställer krav på särskilda kunskaper inom IT-området, för att vi ska kunna förstå och använda det upphandlingsrättsliga regelverket på bästa sätt.

Diplomeringsprogrammet riktar sig främst till dig som på olika nivåer och i olika roller arbetar med eller kommer att arbeta med upphandlingar på IT-området, som beställare, upphandlare, kravställare, anbudsgivare eller i någon annan roll. Vi ser att det finns ett stort värde i att representanter från olika perspektiv deltar tillsammans i utbildningen. Det skapar en god dynamik och inte minst förutsättningar för relevanta dialoger, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Diplomerad IT-beställare/anbudsgivare

Anmäl dig

Start under 2019
36 200 SEK ex. moms

UTBILDNINGSMODULER

Upphandling av olika IT-lösningar
1 dag, obligatorisk

I utbildningsmodulen får du fördjupad kunskap om hur du upphandlar olika typer av IT-lösningar.

Du får lära dig mer om hur du upphandlar rätt IT-lösning på rätt sätt, och hur upphandlingar kan behöva hanteras olika. Vi fördjupar oss bland annat i upphandling av standardiserade och skräddarsydda IT-lösningar, molntjänster samt upphandling av outsourcing av IT.

Läs mer

IT-upphandling och immateriella rättigheter
1 dag, valbar

Denna utbildningsdag ger dig fördjupad kunskap om hantering av immateriella rättigheter och hur dessa påverkar IT-upphandlingar och IT-avtal. Du får lära dig mer om reglerna avseende rättigheterna till IT-system och datorprogram, hur upphandlingsreglerna förhåller sig till upphovsrätten samt hur ska kraven utformas vid en IT-upphandling.

Läs mer

IT-upphandling steg för steg – från behovsanalys till uppföljning
1 dag, obligatorisk

I utbildningsmodulen handlar det om praktiskt arbete. Syftet är att du ska lära genom att göra och fokus är på att öva. Övningen innehåller upphandlingens samtliga faser såsom definition av upphandlingsföremål, val av upphandlingsform och upprättande av upphandlingsdokument. Övningen fortsätter med anbudsfrågor och anbudsutvärdering och avslutas med ett tilldelningsbeslut.

Läs mer

IT-upphandling med fokus på GDPR-krav & informationssäkerhet
1 dag, valbar

I utbildningsmodulen får du fördjupad kunskap om vad som är av avgörande betydelse att tänka på när en upphandling omfattar behandling och hantering av såväl personuppgifter som andra informationssäkerhetsfrågor. Du får också lära dig mer om vilka säkerhetskrav som är viktiga att känna till och beakta vid IT-upphandlingar, både som upphandlande enhet och anbudsgivare.

Läs mer

Grundutbildning – en introduktion till LOU och upphandlingsprocessen
1 dag, valbar

Utbildningsmodulen ger dig en god grund att stå på vad det gäller upphandlingsfrågor. Vi tittar närmare på upphandlingsreglerna och dess tillämpning och du får kunskap hur reglerna tillämpas i praktiken. Genom att gå igenom de olika delarna i upphandlingsprocessen får du de affärsmässiga förutsättningarna som krävs för att för att kunna tillämpa upphandlingsreglerna på bästa sätt.

Läs mer

Förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog
1 dag, valbar

I utbildningsmodulen får du fördjupad kunskap om hur du effektivt kan utnyttja de olika upphandlingsförfarandena vid upphandling av IT-lösningar. Vad ska tas i beaktande vid valet av upphandlingsform? De båda förfarandena förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog möjliggör olika former av dialoger, diskussioner och förhandlingar mellan beställaren och leverantören.

Läs mer

UPPLÄGG

5 lärarledda utbildningsmoduler á 1 dag
Välj 5 utbildningsmoduler bland ovanstående. OBS! 2 moduler är obligatoriska övriga valbara.
→ Du väljer själv utbildningstillfälle under året
→ Diplomeringsmöte

DIPLOMERING

För att bli Diplomerad IT-beställare/anbudsgivare krävs det att du har genomgått de 5 utbildningsmodulerna, sammanlagt 5 dagar.

Det krävs också att du får godkänt på den skriftliga och muntliga delen av diplomeringsprovet. Läs mer om diplomeringsmötet.

PRIS

36 200 SEK ex. moms.
I priset inkluderas dokumentation, lunch och fika under utbildningsdagarna samt diplomering.

Du erhåller 10% i rabatt när du bokar hela diplomeringsprogrammet, gäller ej då du endast väljer enstaka kurser. I angivet pris är rabatten redan dragen.

BRA ATT VETA

Du kan genomgå utbildningen i din takt, välj de datum för resp utbildningsmodul som passar dig bäst.

Vi rekommenderar att slutföra diplomeringen inom ett år.

Det går att kombinera/byta ut moduler i detta program med de som ingår i programmet Certifierad IT-avtalsstrateg. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna. Läs mer här.

Samtliga utbildningsmoduler går också att delta i som fristående utbildningar.

Praktisk information

Utbildningstillfällen 2019/2020

Grundutbildning – en introduktion till LOU och upphandlingsprocessen
12 feb

Upphandling av olika IT-lösningar
18 mars

IT-upphandling och immateriella rättigheter
13 feb

IT-upphandling steg för steg – från behovsanalys till uppföljning
23 april

IT-upphandling med fokus på GDPR-krav och informationssäkerhet
22 april

Förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog
21 nov
19 mars

Diplomeringsmöte IT-beställare/anbudsgivare
3 dec
18 maj

Grupprabatt

Gå 3 betala för 2. Ange koden 3F2IFI vid bokning.

Plats

IFI
Narvavägen 12
115 22 Stockholm
(Karta )

T-bana: Karlaplan

Målgrupp

Diplomeringsprogrammet IT-beställare/anbudsgivare riktar sig främst till dig som på olika nivåer och i olika roller arbetar med upphandling inom IT-området. Du kan idag arbeta som till exempel upphandlare, upphandlingschef, upphandlingskonsult, kravställare, avtalsansvarig, avtalsstrateg, avtalshandläggare, inköpsansvarig, inköpschef, sourcing manager, contract manager, jurist, IT-chef eller annan IT-ansvarig samt kundansvarig.

Programmet vänder sig både till beställarsidan och till dig som arbetar med anbud på leverantörssidan.

Lärare

Vi på IFI samarbetar alltid med Sveriges främsta experter inom respektive område och du läser mer om de lärare som medverkar under respektive utbildning.

Kontakt

Kontakta oss

För frågor eller särskilda krav, tveka inte att kontakta oss.

Vi ser fram emot att välkomna dig till Diplomerad IT-beställare/anbudsgivare.

Institutet för informationsteknologi
Narvavägen 12
115 22 Stockholm

Telefon: 08-660 32 30
E-post: [email protected]

Hitta hit

Narvavägen 12
115 22 Stockholm
( Karta )

T-bana: Karlaplan

Bokningsvillkor

Anmälan till IFIs utbildningar, evenemang och seminarier är bindande.

Avbokning: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften.

Ombokning: Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration.

IFI förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning,  ett evenemang eller seminarium varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Observera också att erbjudanden och rabatter för våra aktiviteter inte kan kombineras.

Alla våra utbildningar och evenemang kan betalas via faktura. Betalningsvillkor är 10 dagar. Vänligen ange fullständig faktureringsadress vid anmälan.

För kortbetalning använder vi Stripe.